Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.losjes-indoor-sports.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Losjes Indoor Sports met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Losjes Indoor Sports niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Losjes Indoor Sports garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Losjes Indoor Sports via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Losjes Indoor Sports wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Losjes Indoor Sports links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Losjes Indoor Sports worden aanbevolen. Losjes Indoor Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Losjes Indoor Sports niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Losjes Indoor Sports behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Losjes Indoor Sports of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Losjes Indoor Sports behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Losjes Indoor Sports
Maanweg 174
2516AB Den Haag

06-46726426
Losjes Indoor Sports biedt nog veel meer aan

Losjes Indoor Sports biedt nog veel meer aan

Geplaatst op: 2019-12-04

Bekijk wat Losjes Indoor Sports nog meer aanbiedt!

Lees meer Meer nieuws
Personal Training bij Losjes Indoor Sports

Personal Training bij Losjes Indoor Sports

Geplaatst op: 2019-11-19

Alles over Krachttraining, Conditietraining, Balans en coördinatie & Duo Training

Lees meer Meer nieuws